Waarom wij?

Monroe Blue

Wat bieden wij?

Voor wie?

Wie zijn wij?

Wat vinden wij?

MONROE BLUE
VOOR BETERE PERFORMANCE

Verwante sites

WK Lacrosse 2013

IT outsourcing


Outsourcing is een strategische keuze
De keuze voor outsourcing kan van zeer verschillende factoren afhangen. Maar voor alles is het een strategische keuze.
Een keuze van de organisatie, met een strategisch doel dat beter met externe hulp gehaald kan worden dan door het zelf uit te voeren.

Ken eerst de business doelen en de bijdrage van ICT hierin
Voor het bepalen van de wenselijkheid van outsourcen moet men zich achtereenvolgens 3 vragen stellen (vgl ook Gartner):
1 wat zijn de business doelen
2 hoe draagt ICT tot het halen van de business doelen (wat moet er gebeuren)
3 doe je dat zelf of extern.
Dus de keuze voor outsourcing wordt pas bepaald nadat busniess doelen zijn vastgesteld en ook nadat helder is hoe de ICT ondersteunt bij het behalen van die business doelen. Daarna maak je de keuze hoe je de ICT wilt invullen: zelf of extern. Wat zijn de voor- en nadelen van het zelf doen en idem voor het uitbesteden.

Voordelen van outsourcing
Voordelen om extern te gaan, zijn: schaalvoordelen, expertise leverancier, inzichtelijkheid kosten, bijdrage aan de business doelen, professionalisering, kostenbesparing, concentratie op kernactiviteiten.

Bij uitbesteding moeten dezelfde problemen opgelost worden als bij een interne dienstverlener
Als de ICT afdeling niet voldoet, moet dit verbeterd worden, of je het nu zelf doet of als de dienst uitbesteed wordt. Hetzelfde geldt voor het inrichten van het service management. Dit moet ook in beide gevallen goed geregeld zijn. En ook geldt het voor de afspraken die men maakt over de te bereiken doelen met de ICT, de in te richten overlegstructuren en de prijsmechanismen.

Ken de ware reden om te outsourcen en maak daar goede afspraken over met de leverancier
De reden om te gaan outsourcen is van te voren vaak niet duidelijk of er wordt niet de ware reden genoemd. Bij een klant werd kostenbesparing genoemd, maar belangrijker was het weinige inzicht in kosten en stuurmogelijkheden van de kosten die men had. Ook speelde er dat er aan de business kant te weinig ICT kennis was en daardoor geen visie en beleid.

Belangrijk is dus de werkelijke reden te kennen en daarna de keuze te hebben om dat intern op te lossen of dat extern te gaan doen. Dan pas kan de outsourcing succesvol zijn.

Monroe Blue
Monroe Blue helpt met het bepalen van de wenselijkheid en haalbaarheid van outsourcing. Het Monroe Blue Maturity model ondersteunt hierbij. Monroe Blue begeleidt ook de leverancierskeuze, contractfase en de implementatiefase.

Terug