Waarom wij?

Monroe Blue

Wat bieden wij?

Voor wie?

Wie zijn wij?

Wat vinden wij?

MONROE BLUE
VOOR BETERE PERFORMANCE

Verwante sites

WK Lacrosse 2013

Maturity Model voor relaties


De organisatie als keten
In een succesvolle organisatie dragen service afdelingen als onderdelen van een keten bij aan het succes van de organisatie. De kwaliteit van de samenwerking maakt dat de organisatie als totaal succesvol kan zijn of niet.
Alle onderdelen kennen daarbij de business doelen en vertalen deze naar de toegevoegde waarde van die afdeling in de totale keten. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het leveren van de benodigde kwaliteit binnen de afgesproken randvoorwaarden.

Maturity van de samenwerking
Monroe Blue heeft haar ervaringen op het gebied van de samenwerking van service afdelingen en de business afdelingen gebundeld in het Monroe Blue Maturity Model.
Het model onderkent een viertal niveaus van ontwikkeling van de samenwerking, van weinig herkenbare samenwerking tot het functioneren als een echte ketenorganisatie.
De kwaliteit van de samenwerking wordt getoetst op een achttal gebieden. Tesamen bepalen de scores op deze gebieden de maturity van de samenwerking.

Maturity Scan geeft snel een analyse
Aan de hand van een checklist wordt in korte tijd een scan van de situatie bij zowel de service afdeling als de business gemaakt en worden de wensen voor de toekomstige situatie geïnventariseerd. Op basis hiervan stellen we een advies op over de gewenste veranderingen. Deze veranderingen zijn gericht op het verbeteren van de performance van de samenwerking, zowel bij interne afdelingen als met externe leveranciers. Het helpt bij het inzichtelijk maken van huidige problemen en toekomstige wensen en is daarmee ook een hulpmiddel om te bepalen of outsourcing wenselijk en haalbaar is.

Onderwerpen in het Maturity Model
In het model komen de volgende onderdelen aan de orde:
· Zijn de business en IT doelen bekend, sluiten ze op elkaar aan, zijn de doelen leidend voor de inrichting?
· Zijn er SLA’s en SLR’s aanwezig en worden ze gebruikt. Worden er wel de juiste zaken gemeten?
· Is de werkwijze geformaliseerd, gestandaardiseerd en vastgelegd? Hoe betrouwbaar en voorspelbaar zijn processen en planningen?
· In hoeverre is er regelmatig overleg en wederzijdse communicatie zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau?
· Hoe vindt de verrekening van de diensten plaats?
· Is de cultuur reactief of pro-actief? Komt men regelmatig met verbeteringsvoorstellen voor processen en innovatie?
·
Hoe zijn de verantwoordelijkheden aan beide zijden geregeld?
De mate waarin er op de diverse vragen bevestigend antwoord wordt gegeven zal bepalen hoe meer of minder de organisatie mature is. We gaan er hier niet alleen op in of er bijvoorbeeld iets aanwezig is, maar we zullen met name beoordelen of het effectief en efficiënt, werkbaar en doelmatig is.

Monroe Blue
Monroe Blue helpt u met het toepassen van het maturity model en bij het implementeren van de gewenste veranderingen.


Terug